Helemaal gratis programma's

Pc-Guardian

Pc-Guardian heeft een programma ontwikkeld dat ouders helpt om hun kind aan te sturen en te coachen bij een goed en veilig gebruik van de computer en het internet.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
Het limiteren van het computergebruik in tijd per dag per kind (zodat er ook nog tijd over blijft voot bijvoorbeeld sociale activiteiten);
Het informeren van de ouder wanneer het kind (per ongeluk) dubieuze of potentieel gevaarlijke websites bezoekt en daaraan gekoppelde activiteiten uitvoert;
Zo ontvangt de ouder een e-mailbericht op zijn computer in geval hun kind:
Adult (sex) websites bezoekt;
Websites bekijkt waarvan de inhoud gevoelig ligt, zoals "Pro-anorexia site ", "pro-nazi-site", "Casino sites", "Site over drugs", etc.;
Chat gesprekken voert met personen waarvan de inhoud sexueel, gewelddadig of kwetsend (pesten) van aard is;
Computerspelletjes speelt welke niet geschikt zijn voor zijn leeftijd of met bovengenoemde inhoud (op dit moment nog onder constructie).
Het verstrekken van historisch overzicht van door hun kind uitgevoerde computeractiviteiten en bezochte websites.
Deze drie programma onderdelen bieden de ouder een opvoedkundig instrument om met hun kind in overleg te gaan over een gezond gebruik van de computer en een veilig gebruik van internet.
Website:Pc-Guardian
Download:Direct downloaden
Gratis Software Site.nl


Skip Navigation Links
Home
Gratis programma toevoegen
Contact


Disclaimer

De inhoud van de website gratisprogrammas.nl wordt met de grootste zorg samengesteld. Gebruik van de gegevens op deze website gebeurt uitdrukkelijk voor eigen risico van de bezoeker en de webmaster van gratisprogrammas.nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website gegeven wordt.